Terme i Condicions

1.Informació prèvia:
Els presents Termes i Condicions regularan la compra i venda dels serveis que Inclinació&manyagues, (d’ara endavant, “EL TITULAR”) comercialitza a través del lloc web: https://apegoymimos.com (d’ara endavant, el “Lloc web”).
Les dades del TITULAR són els següents:
• Denominació social: Apego&manyagues
• Nom del Titular del Lloc web: Anna Simó
• Domicilio: C/Segrià 23
• C.I.F.: 47932221-Z
• Dades de contacte:
• Mail: info@apegoymimos.com
• Telèfon:+34644022449 (horari laborable Español és de Dilluns a Divendres de 9:00h a 17:00h).


2.Acceptació dels Termes i Condicions i accés al Lloc web:
En utilitzar els serveis del Lloc web, l’usuari (d’ara endavant, el “Usuari” o “Usuaris”) accepta els presents Termes i Condicions, els quals defineixen els drets i obligacions del TITULAR i l’usuari a propòsit de la relació contractual que es deriva de la utilització dels serveis accessibles a través del Lloc web. Aquests són els únics Termes i Condicions aplicables a l’ús del Lloc web (sense perjudici que per a determinats serveis podran existir condicions particulars) i a la contractació de comandes a través del Lloc web i substitueixen a qualssevol altres condicions.
La teva privacitat és important per a nosaltres. Per això, en aquesta Política de privacitat expliquem quines dades personals recopilem dels nostres usuaris i com els utilitzem. T’animem a llegir detingudament aquests termes abans de facilitar les teves dades personals en aquesta web o formularis.
En el cas dels menors de 18 anys no podran registrar-se en https://apegoymimos.com sense el consentiment dels pares o tutors per al tractament de les seves dades personals.
Si ets menor de 18 anys i has accedit a aquest lloc web sense avisar als teus pares o tutors no has de registrar-te com a usuari.
En aquesta web respectem i cuidem les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:
En aquesta web respectem i cuidem les dades personals dels usuaris. Com a usuari has de saber que els teus drets estan garantits.
Ens hem esforçat a crear un espai segur i de confiança i per això volem compartir els nostres principis respecte a la teva privacitat:
• Mai compartim informació personal dels nostres usuaris amb ningú, excepte per a complir amb la llei o en cas que comptem amb la teva autorització expressa.
• Mai utilitzarem les teves dades personals amb una finalitat diferent de l’expressada en aquesta política de privacitat.

3.Objecte:
El present Lloc web ha estat desenvolupat pel TITULAR amb la finalitat d’oferir als Usuaris els serveis de productes personalitzats relacionats amb la decoració i regals originals i únics (d’ara endavant, els “Serveis” o el “Servei”).
L’objecte d’aquestes condicions generals és regular la venda d’aquests Serveis als Usuaris.

4.Informació sol·licitada a l’Usuari:
Els Usuaris hauran d’indicar les seves dades de manera exacta, verídica, actual i completa, tal com se sol·licita en la secció del formulari d’inscripció de de el Lloc web.
Entre altres aspectes, l’Usuari haurà d’indicar en aquest formulari d’inscripció, les seves dades identificatives (nom, cognoms, correu electrònic, contrasenya, etc.).

5.Ús del Lloc web:
Els Usuaris es comprometen a fer un ús lícit, diligent, honest i correcte de quanta informació o continguts tinguin accés a través del Lloc web i tot això sota els principis de la bona fe i respectant en tot moment la legalitat vigent i els presents Termes i Condicions.
EL TITULAR es reserva el dret a donar de baixa a aquells Usuaris que estiguin fent un mal ús del seu compte, realitzant actes fraudulents o que perjudiquin o puguin perjudicar EL TITULAR.
En cas que EL TITULAR detecti qualsevol anomalia o existeixin motius fundats que un Usuari estigui duent a terme qualssevol actes fraudulents que contravinguin la bona fe i els presents Termes i Condicions, EL TITULAR es reserva el dret de donar de baixa a aquest Usuari, fins i tot a tots aquells Usuaris que s’haguessin beneficiat de manera directa o indirecta d’aquesta mena d’actuacions, podent a més exercir totes les accions legals que poguessin correspondre.
En aquest sentit, EL TITULAR declara que ha habilitat els mecanismes idonis per a detectar qualsevol possible actuació fraudulenta, anòmala o dolosa que pretengui alterar les condicions generals de l’ús del compte per part dels Usuaris.
EL TITULAR es reserva el dret a no concedir un compte quan tingui motius raonables i fundats per a creure que un Usuari ha infringit els presents Termes i Condicions.

6.- Inscripció en Inclinació&manyagues i accés als Serveis:
Per a poder gaudir dels Serveis oferts pel lloc web, l’Usuari haurà d’inscriure’s en Inclinació&manyagues a través del formulari d’inscripció habilitat a aquest efecte en la secció “BOTIGA” del Lloc web i triar el producte que desitgi.
En aquest sentit, l’Usuari ha de procedir a l’elecció del curs que vulgui rebre, fer clic sobre aquest curs, i d’aquesta manera informar-se sobre totes les característiques d’aquest.
Posteriorment, i una vegada l’Usuari hagi triat el producte, amb caràcter previ a conducta al pagament, l’usuari disposarà d’un resum amb les següents dades i informació sobre el producte en el qual desitgi comprar:
(i) La persona que crearà el producte; i
(ii) El producte amb la seva personalització.
Tenint en compte l’anterior, i una vegada que l’Usuari hagi seleccionat el producte que vol rebre, haurà de procedir a la realització de la seva compra, mitjançant l’emplenament del formulari de comanda (“Order Summary”) del Lloc web.
Els clients que hagin adquirit la compra d’alguns dels productes podran accedir als mateixos des de la forma que disposi EL TITULAR en cada cas concret podent estar subjecta a modificacions.
Inclinació&manyagues no es fa responsable si la plataforma on sigui allotjada els productes sofrís alguna incidència (hotmart). Pel que qualsevol impediment d’accés per un motiu aliè a Inclinació&manyagues l’usuari podrà dirigir-se al suport d’aquesta plataforma per a solucionar la incidència.

7.- Preus i forma de pagament:
Una vegada que Usuari hagi seleccionat el Producte, haurà de verificar que el contingut de la seva comanda sigui correcte (això és, que el producte que hagi seleccionat sigui el que efectivament vol rebre i adquirir) i procedir al pagament d’aquest. En aquest sentit, perquè l’Usuari pugui procedir al pagament de la seva comanda, haurà de procedir a identificar-se o registrar-se amb caràcter previ a conducta al pagament.
Tots els preus dels Productes que s’indiquen a través del Lloc web s’expressen en Euros i inclouen l’IVA i els altres impostos que poguessin correspondre.
Quant a la forma de pagament, l’Usuari podrà pagar l’import corresponent a la seva comanda mitjançant els mitjans de pagament acceptats en el Lloc web.
Una vegada realitzat el pagament, EL TITULAR enviarà de manera automàtica un email a l’Usuari confirmant els detalls de la compra realitzada a l’adreça de correu electrònic que l’Usuari hagi especificat en el formulari d’inscripció del Lloc web.
Es garanteix als Usuaris que el procés de pagament es realitza amb absoluta seguretat, d’acord amb els protocols i serveis de seguretat exigits.
L’Usuari haurà de notificar al TITULAR qualsevol càrrec indegut o fraudulent que eventualment pogués produir-se en la targeta utilitzada per a les compres, a través de l’enviament d’un correu electrònic a adreça info@apegoymimos.com, en el menor termini de temps possible, de manera que EL TITULAR pugui realitzar les gestions oportunes amb motiu d’una eventual incidència.

7.1 Factures dels productes contractats:
Les factures les emet la plataforma Hortmart, que és on estan allotjats els productes d’Inclinació&manyagues, i des d’on es gestionen.
El client una vegada realitzat el pagament, podrà descarregar la seva factura amb les seves dades fiscals en pdf a través d’aquest formulari.

L’emissió de les factures que fa hotmart tenen les següents dades fiscals:
Hotmart BV
Spuistraat 168C, 1012 VT Amsterdam
The Netherlands
VAT# NL853863751B01

Si el client té algun problema amb alguna de les factures o no la rep per part de Hotmart, vol modificar les seves dades fiscals o fer qualsevol tipus de consulta, haurà de posar-se en contacte amb el suport de hotmart per a enviar la seva sol·licitud a través d’aquest formulari .

7.2 Reemborsaments:
El Titular es reserva el dret de no fer rembolsos ja que els productes proporcionats són exclusivament personalitzats.
En qualsevol cas l’Usuari pot posar-se en contacte amb el Titular per correu electrònic: info@apegoymimos.com , expliacando la causa per a poder arribar o donar una solució.

7.3 Devolucions:
El Titular accepta devolucions si:
– L’Usuari es posa en contacte amb el Titular en un termini de 3 dies després del lliurament.
– Retornar els articles dins dels 14 dies posteriors del lliurament.
– Si els articles arriben al destinatari danyats o defectuosos per la fabricació d’aquests, l’Usuari haurà d’informar per correu electrònic a info@apegoymimos.com adjuntant fotografies de dita o aquests articles per a la seva verificació.
El Titular es reserva el dret de NO ACCEPTAR canvis ni CANCEL·LACIONS en tots aquests productes que han estat personalitzats prèviament. Dit l’anterior, l’Usuari haurà de posar-se en contacte si té algun problema amb la seva comanda.

7.4 Condicions de devolució:
Les despeses d’enviament de les devolucions són a càrrec del comprador. Si l’articulo no es retorna en el seu estat original, el comprador serà responsable de qualsevol perduda de valor.

8.- Informació sobre els Serveis del TITULAR:
Les dades incloses en el Lloc web hi ha les descripcions dels Productes.
Per tant, EL TITULAR declina qualsevol responsabilitat per l’aparició d’errors en aquesta descripció, si bé es compromet a prendre totes les mesures al seu abast per a corregir en la major brevetat possible els referits errors o omissions després d’haver estat informada d’aquests.

9.- Condicions de lliurament del Servei

9.1. Termini de lliurament:

El client rebrà el producte entre 3 a 7 dies hàbiles, segons el producte sol·licitat, ja que tots els productes estan fets a mà i per tant, entre comanda i comanda, es van fent per ordre per encàrrec. Davant això, es procedirà després d’haver procedit al seu pagament i de l’informació i tipus de enviament en què sol·liciti.

9.2. Diligència en el lliurament:
EL TITULAR es compromet a enviar els productes des del moment de pagament per part de l’Usuari. No obstant l’anterior, l’Usuari haurà de comprovar i verificar la correcta informació del producte sol·licitat i forma de lliurament.
En aquest sentit, si l’Usuari detectés alguna anomalia en el Servei, haurà de comunicar-l’hi al TITULAR, atès que en moltes ocasions si es comet un error ortogràfic en l’email de registre de l’USUARI en fer el pagament del producte, és possible que no rebi aquesta informació, i en aquest cas ha d’escriure mitjançant un correu electrònic a la següent adreça: info@apegoymimos.com
Així solucionarem el possible error i lliurament dels accessos a l’usuari.

10.- No aplicabilitat del dret de desistiment:
De conformitat amb l’article 103.a), l’Usuari no podrà desistir del producte des del moment que hagi realitzat el pagament. Tenint en compte l’anterior, i atesos els Serveis del Lloc web, una vegada que l’Usuari compra el producte, es considera que ha estat “completament executat” i, per tant, no és aplicable en aquest cas l’exercici del dret de desistiment per part de l’Usuari.

11.- Responsabilitat:
EL TITULAR no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts o del Lloc web. Entre altres, i a títol enunciatiu i no limitatiu, EL TITULAR no es responsabilitza de les següents circumstàncies:
• De la pèrdua, mal, retenció o retard en el lliurament de la comanda per causes fortuïtes, força major o per actes atribuïbles a l’Usuari;
• De la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament del lloc web i/o dels seus serveis o continguts, excloent-se, en la màxima mesura permesa per la legislació vigent, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que puguin deure’s a la falta de disponibilitat o de continuïtat del funcionament del Lloc web, com per exemple, errors o retards en l’accés al Lloc web per part de l’Usuari a l’hora d’introduir les seves dades en el formulari de comanda, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir i que sigui aliena a la bona fe del TITULAR;
• De la falta d’utilitat del Lloc web o els continguts per a qualsevol servei;
• Del contingut d’altres llocs web a les quals puguin dirigir-se links o enllaços inserits en el Lloc web del TITULAR;
• De l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en el Lloc web; i
• De l’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als presents Termes i Condicions o a la bona fe, del Lloc web o els seus continguts, per part dels Usuaris, inclòs qualsevol infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial del TITULAR o de tercers.

Apego&mimos no es fa responsable dels correus electrònics que no siguin lliurats a la safata d’entrada principal del destinatari o que siguin filtrats com spam.
És responsabilitat del remitent verificar que l’adreça de correu electrònic del destinatari sigui correcta i que el correu electrònic no contingui contingut que violi qualsevol política o regulació aplicable. Apego&mimos es reserva el dret de bloquejar o filtrar qualsevol correu electrònic que consideri inapropiat.
En tot cas, Apego&mimos es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari a l’Usuari per a arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència sempre que rebi en la safata d’entrada de correu principal tals notificacions.

12.- Propietat Intel·lectual:
Tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d’aquest Lloc web i, especialment, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, tots els drets sobre els vídeos, fotografies, imatges, textos, logotips, dissenys, marques, noms comercials, dades que s’inclouen en el Lloc web i qualssevol altres drets de propietat intel·lectual i industrial són titularitat del TITULAR, o bé de tercers que han autoritzat expressament EL TITULAR per a la utilització dels mateixos en el seu Lloc web.
Per això i en virtut del que es disposa en Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, regularitzant, aclarint i harmonitzant les disposicions legals vigents sobre la matèria, així com en la Llei 17/2001, de 7 de desembre de Marques i la legislació complementària en matèria de propietat intel·lectual i industrial, queda expressament prohibida la reproducció, transmissió, adaptació, traducció, distribució, comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts del Lloc web per a un ús diferent de l’ús personal per part de l’Usuari, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, excepte autorització expressa atorgada per escrit per part del TITULAR.
Concretament, i en virtut del que es disposa en la normativa nacional, europea i internacional sobre propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la utilització de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web i en concret al contingut elaborat pel TITULAR, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització del TITULAR.
L’Usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial de titularitat del TITULAR. Podrà visualitzar els elements dels diferents ELS TEUS PRODUCTES, sempre que sigui, exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat en el lloc web del TITULAR.
EL TITULAR no concedeix cap llicència o autorització d’ús de cap classe sobre els seus drets de propietat intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el Lloc web, excepte el contemplat en la present clàusula, i en cap cas s’entendrà que l’accés i navegació dels Usuaris implica una renúncia, transmissió, o cessió total ni parcial d’aquests drets per part del TITULAR.
Qualsevol ús d’aquests continguts no autoritzat prèviament per part del TITULAR serà considerat un incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial, i donarà lloc a les responsabilitats legalment establertes.

13.- Protecció de dades de caràcter personal:
EL TITULAR es compromet a tractar les dades de caràcter personal dels seus Usuaris de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD).
En aquest sentit, s’informa els Usuaris que, en matèria de privacitat i protecció de les seves dades personals, poden exercitar els següents drets:
(i) Accedir a les seves dades personals;
(ii) sol·licitar la rectificació de qualsevol dada inexacta;
(iii) sol·licitar la supressió de les seves dades;
(iv) sol·licitar que es limiti el tractament de les seves dades;
(v) oposar-se al tractament de les seves dades;
(vaig veure) exercir el seu dret a l’oblit; i
(vii) sol·licitar la portabilitat de les seves dades. Així mateix, els Usuaris tindran dret a no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de dades.
L’Usuari pot exercir tots aquests drets en l’adreça de correu electrònic info@apegoymimos.com, indicant el motiu de la seva petició i aportant una còpia del seu DNI
No obstant l’anterior, per a conèixer tots els detalls sobre el tractament de dades de caràcter personal dut a terme pel TITULAR, l’Usuari podrà trobar la política de privacitat en el següent link: Política de Privacitat.

14.- Modificacions:
La informació que apareix en aquest Lloc web és la vigent en la data de la seva última actualització. EL TITULAR es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació d’aquest Lloc web, així com els presents Termes i Condicions, la política de privacitat o qualsevol altra informació com la denominació o nom dels seus productes per raons de màrqueting, estratègia o qualssevol que consideri.
L’entrada en vigor de les modificacions dels termes condicions es produirà des del moment de la seva publicació en aquest Lloc web.

15.- Nul·litat i eficàcia de les clàusules:
Si qualsevol clàusula inclosa en els presents Termes i Condicions fos declarada, totalment o parcialment, nul·la o ineficaç, tal nul·litat o ineficàcia afectarà tan sols aquesta disposició o a la part de la mateixa que resulti nul·la o ineficaç, subsistint la resta de les clàusules, tenint-se tal clàusula, o la part de la mateixa que resultés afectada, per no posada.

16.- Dret d’exclusió:
EL TITULAR es reserva el dret a denegar o retirar l’accés a portal i/o els serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells Usuaris que incompleixin els presents Termes i Condicions.

17. Legislació aplicable i jurisdicció:
Els presents Termes i Condicions estan sotmesos a la legislació espanyola. Les parts, de conformitat al Reial decret legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris i altres lleis complementàries, se sotmeten als Jutjats i Tribunals del lloc de residència de l’Usuari.
D’altra banda, informem l’Usuari que pot accedir a la plataforma de resolució de litigis en línia de la Unió Europea seguint aquest enllaç:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home2.show.

Utilitzem \\\"cookies\\\" pròpies i tercers per millorar la teva experiència d\\\'usuari. Si continues navegant, considerem que acceptes el seu ús.    LLegeix més
Privacidad